การอบรม Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Criteria training & SAR writing course มาแล้ว) โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้

  • ค่าลงทะเบียนต่อท่านภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 6,000 บาท
  • ค่าลงทะเบียนต่อท่านหลังวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 6,500 บาท

ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าที่ contact@imeac.org

Link download: ใบสมัครเข้าอบรม

Link download: ตารางอบรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *