การอบรม Criteria Training & SAR writing course

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Criteria training & SAR writing course ในวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้

  • ผู้ที่อบรม 5 วัน
    • ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 7,500 บาท
    • ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 8,000 บาท
  • ผู้อบรมวันแรกวันเดียว
    • ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 2,000 บาท
    • ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าที่ contact@imeac.org

Link download  ใบสมัครเข้าอบรม

Link download ตารางอบรม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *