การอบรม Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Criteria training & SAR writing course มาแล้ว) โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ ค่าลงทะเบียนต่อท่านภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 6,000 บาท ค่าลงทะเบียนต่อท่านหลังวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 Continue Reading …

การอบรม Criteria Training & SAR writing course

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Criteria training & SAR writing course ในวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ ผู้ที่อบรม 5 วัน ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 7,500 บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 8,000 Continue Reading …

WFME 2019

2019 World Federation for Medical Education World Conference will be held on April 7th – 10th, 2019 at Grand Walkerhill Seoul, Seoul, Korea. Click for more info at www.wfme2019.org