แถลงข่าว การยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลก

แถลงข่าว การยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลกวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : 09.00 น. : ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8 – 12 Oct 18: Criteria Training and SAR Writing course

Venue: Faculty of Medicine, Chulalongkorn UniversityRegistration: please contact at contact@imeac.org ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Criteria training & SAR writing course ในวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้- ผุ้ที่อบรม 5 วัน ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 Continue Reading …

28 – 30 Nov 18: Assessor Training course

Venue: Faculty of Medicine, Chulalongkorn UniversityRegistration: please contact at contact@imeac.org ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Criteria training & SAR writing course มาแล้ว) โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ – ลงทะเบียนภายในวันที่ Continue Reading …

7 – 10 Apr 19: WFME 2019

2019 World Federation for Medical Education World Conference will be held on April 7th – 10th, 2019 at Grand Walkerhill Seoul, Seoul, Korea. Click here for more info.