สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Criteria Training and SAR Writing ครั้งที่ 2/2566”
ณ ห้องทวี ตุมราศวิน (Smart Classroom) ชั้น M อาคาร อปร.
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน พ.ศ. 2566

รับจำนวนจำกัดโดยสมัครภายในวันที่ 4 กันยายน 2566

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ QR Code หรือ Link ด้านล่างนี้

Link : https://forms.gle/wojGN1QPmzxfntQ16

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียน:   8,500 บาท/คน
  • ชื่อบัญชี:         กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • ธนาคาร:         ธนาคารไทยพาณิชย์   สาขาศิริราช
  • เลขที่บัญชี:      016–3–03113–6

*ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน พร้อมรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน (ค่าลงทะเบียน) เข้าระบบในวันที่ลงทะเบียน โดย สมพ. จะส่ง Email แจ้งยืนยันการลงทะเบียนอีกครั้งตาม Email ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หากมีขอสงสัยโปรดติดต่อ
นายธรรมสาร ประธรรมสาร โทร: 0827180182 Email: contact@imeac.org