สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม IMEAc Webinar ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13:00 – 14:00 ในหัวข้อ “How to Write Annual Progress Report”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
1) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตามเกณฑ์มาตรฐาน TMC.WFME.BME. Standards 2021 ได้อย่างถูกต้อง
2) ใช้ประโยชน์จาก Feedback report ได้อย่างมีประสิทธิผล

ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ Link หรือ QR Code ด้านล่างนี้

Link: https://forms.gle/cUTrHK3TinJAAE538

QR Code:

รับจำนวนจำกัด! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 24 เมษายน 2566

** สมพ. จะส่ง Link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมไปยัง Email ตามที่ลงทะเบียนไว้ **

สอบถามข้อมูลเพิ่เติม:
คุณธรรมสาร ประธรรมสาร
โทร: 082 718 0182
Email: contact@imeac.org