การประชุมประชาพิจารณ์เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

สมพ. จะจัดประชุมประชาพิจารณ์ ร่าง เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (พ.ศ.2564) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถกดดูร่างเกณฑ์มาตรฐานใหม่ได้จากลิ้งค์ที่แนบมา