แถลงข่าว การยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลก

แถลงข่าว การยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลกวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 : 09.00 น. : ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8 – 12 Oct 18: Criteria Training and SAR Writing course

Venue: Faculty of Medicine, Chulalongkorn UniversityRegistration: please contact at contact@imeac.org ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Criteria training & SAR writing course ในวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้- ผุ้ที่อบรม 5 วัน ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 Continue Reading …

28 – 30 Nov 18: Assessor Training course

Venue: Faculty of Medicine, Chulalongkorn UniversityRegistration: please contact at contact@imeac.org ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Criteria training & SAR writing course มาแล้ว) โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ – ลงทะเบียนภายในวันที่ Continue Reading …

7 – 10 Apr 19: WFME 2019

2019 World Federation for Medical Education World Conference will be held on April 7th – 10th, 2019 at Grand Walkerhill Seoul, Seoul, Korea. Click here for more info.

WFME 2019

2019 World Federation for Medical Education World Conference (WFME 2019) will held on April 7th to 10th, 2019 at Grand Walkerhill Seoul, Seoul Korea. Click here for more detail

การอบรม Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Criteria training & SAR writing course มาแล้ว) โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ ค่าลงทะเบียนต่อท่านภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 6,000 บาท ค่าลงทะเบียนต่อท่านหลังวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 Continue Reading …

การอบรม Criteria Training & SAR writing course

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Criteria training & SAR writing course ในวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้ ผู้ที่อบรม 5 วัน ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 7,500 บาท ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 8,000 Continue Reading …