การอบรม Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Assessor training การอบรมผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M  ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม Criteria training & SAR writing course มาแล้ว) โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนต่อท่านภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 6,000 บาท
 • ค่าลงทะเบียนต่อท่านหลังวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคา 6,500 บาท

ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าที่ contact@imeac.org

Link download: ใบสมัครเข้าอบรม

Link download: ตารางอบรม

การอบรม Criteria Training & SAR writing course

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Criteria training & SAR writing course ในวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Smart classroom ชั้น M ตึก อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีค่าลงทะเบียนดังนี้

 • ผู้ที่อบรม 5 วัน
  • ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 7,500 บาท
  • ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 8,000 บาท
 • ผู้อบรมวันแรกวันเดียว
  • ลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 2,000 บาท
  • ลงทะเบียนหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ราคา 2,500 บาท

ติดต่อลงทะเบียนล่วงหน้าที่ contact@imeac.org

Link download  ใบสมัครเข้าอบรม

Link download ตารางอบรม